Pràctica Nº1: Unió Coure-Coure

P1.- Pràctica nº1 Calefacció Soldadura amb coure