FOTOS Pràctica Nº1: CALEFACCIÓ. Unió Coure-Coure

PRESENTACIÓ. Calefacció i Fontaneria 2020

PRESENTACIÓ. Calefacció. Soldadura coure coure