PÀGINES DEL CENTRE
1.- Cicles Formatius Electricitat INSJV. Web CFE - Presentació
http://quisom.centrenet.cat/
2.- Cicles Formatius Electricitat INSJV. Facebook CFE
https://www.facebook.com/centrenet.cat
3.- Centre INS Josep VallverdúRevista INS
http://ins-josepvallverdu.cat/webcentre/
4.- Centre INS Josep VallverdúFacebook INS
https://www.facebook.com/pages/Institut-Josep-Vallverd%C3%BA/498770830232669?fref=ts
5.- Centre INS Josep Vallverdú. Moodle INS
Moodle del centre
6.- Centre INS Josep Vallverdú. Webhttps://agora.xtec.cat/insjosepvallverdu/